WELKOM!

Welkom op “Witte boorden wereld.nl” de website van Jan Verzijden. Achter de titel schuilt, wat men zou kunnen noemen, ‘de wereld van de haute finance’. De zes presentaties, die onder het kopje “Presentaties” nader worden toegelicht, hebben voor een belangrijk gedeelte een financieel-economische achtergrond.

Het programma voor 2020 bestaat uit de volgende presentaties:
• “De Sneeuwbal”- het leven van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett (89)
• Het Familiebedrijf en zijn betekenis voor de Nederlandse economie. Als praktijkvoorbeeld: het beste familiebedrijf ter wereld (okt.2015)- Bavaria Bier te Lieshout (N.Br).
• 2025.... Waar is mijn bankkantoor gebleven?
• Silicon Valley.... met het oog op de toekomst

INFORMATIE

Jan Verzijden, voormalig gouverneur van Rotary International
in Nederland (District 1570) en thans lid van de Past Rotary Club Krimpenerwaard is de ‘beheerder’ van de website ‘witteboordenwereld.nl’. Dertig jaar van zijn werkzame leven bracht hij door binnen de Rotterdamse bankwereld in vier, uiteenlopende functies. Na het Rotaryjaar 1998/99 was hij tien jaar actief als zgn. ‘goodwill ambassadeur’ voor een dienstverlenend bedrijf in Antwerpen.

In 2012 begon hij met het samenstellen van power point presentaties, in het bijzonder voor (verenigingen van) clubs van past Rotarians, Probus-, maar ook voor Lions- en Rotary clubs.

PRESENTATIESVoor zijn presentaties doet/deed Jan Verzijden altijd zgn. ‘veldonderzoek’, zowel in Nederland als daarbuiten.
De duur van de presentaties bedraagt ongeveer één uur ( op verzoek in te korten tot ca. 45 minuten).
Eigen presentatie apparatuur wordt meegenomen, exclusief stopcontactdoos met verlengsnoer en scherm.

Warren BuffettDeze presentatie was, gezien zijn actuele karakter, dè topper van 2015! De Titel is: “The Snowball”- het leven van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett(89). Enkele korte, inhoudelijke weergaven hiervan:
• De eerste 10 jaren(plaatsbepaling in de geschiedenis)
• Zeven karakteristieke beleggingsuitspraken
• Het “hart” van de presentatie- zijn strategie
• Aansprekende voorbeelden van zijn beleggingen
• Hoe verder als W.Buffett er niet meer is?
Wat kunnen WIJ van Warren Buffett leren?

Het familiebedrijf en zijn betekenis voor de Nederlandse economieDe titel:” Het familiebedrijf en zijn betekenis voor de Nederlandse economie” geeft in ’t kort een toelichting op het belang van familiebedrijven. In bepaalde gevallen is een plaatselijke of regionale economie van zijn bestaan afhankelijk.
Een praktijkvoorbeeld werd gevonden in het familiebedrijf BAVARIA BIER te Lieshout (N.Br). Zij werd in 2015 uitgeroepen tot “ het beste familiebedrijf ter wereld”.Voor een écht familiebedrijf gelden verschillende kriteria zoals: eigendomsverhouding en bevoegdheden inzake bedrijfsvoering en opvolging. Het blauwe bierviltje van BAVARIA is driehoekig. Waarom is dit en wat valt u op? Tijdens de presentatie komt de uitleg!

2025.....waar is mijn bankkantoor gebleven?Over een periode van 100 jaar (1945-2045) kunnen wij veel technologische ontwikkelingen onderscheiden. In deze presentatie komen 3 tijdvakken voor:
I TOEN (1945/80) – II THANS(1980-2015/18) – TOEKOMST(2015-2025/45), de zgn. 3 T’s. Elk tijdvak heeft specifieke kenmerken, zoals de introductie van de computer – de PC – de smartphone. Centraal staat de vraag: ‘2025….. waar is mijn bankkantoor gebleven?’ Antwoord: daar is toch onze smartphone voor? Wij kijken verder dan naar 2025, realistisch en spannend!

Silicon Valley(USA)... met het oog op de toekomst:SILICON VALLEY (USA) – “Waar de toekomst wordt gemaakt!” In 1938 begonnen twee ondernemers, net afgestudeerd van de Stanford University, een eigen onderneming in een garage. Hun namen: William Hewlett en David Packard. Hieruit ontstond later het wereldconcern HP met ca. 300.000 medewerkers. Meer ‘garagevoorbeelden’ zijn: Apple (Steve Jobs) en Microsoft (Bill Gates). Het succes van de een, kan soms het succes van de ander zijn. Ik was in april 2018 naar Silicon Valley om de ontwikkelingen aldaar te bekijken. Uiteindelijk komen mijn indrukken samen in de titel van mijn presentatie voor 2019: “Silicon Valley... met het oog op de toekomst”.

Appie in zeven dagen (+1)In 2017 bestond Albert Heijn (onderdeel van Ahold Delhaize) 130 jaar. Zij is de grootste supermarkt van Nederland met een marktaandeel van ca. 35%. Haar toekomstplannen zijn ambitieus. Mijn nieuwe presentatie voor 2020, getiteld: “Appie… in zeven dagen (+1)” bestaat uit twee delen, te weten: 1. Feest der herkenning (terugkijken van 1887 - 2017) 2. Feest der verandering (vooruitblik naar 2025/35) Winkelen bij AH in de toekomst wordt heel anders. De accenten verschuiven, de technologie gaat een belangrijke rol spelen. Wat dit allemaal betekent laat ik u graag zien en horen! Tevens wordt nader op de titel ingegaan. Naar deze presentatie zal ongetwijfeld door vrouwelijke clubleden (en natuurlijk hun partners) worden uitgekeken. Operationeel vanaf begin januari 2020.

In voorbereiding voor 2021: ‘Hollanders, pas op..daar komen de robots'In mijn nieuwe presentatie voor 2021 komen mensen van vlees en bloed niet meer voor. Zij staan wel àchter de creatie van robots! De eerste robot werd in 1961 in gebruik genomen bij General Motors in de USA. Thans werken robots o.a. in de auto-industrie, de land-en tuinbouw, in zorgcentra en bij operaties in ziekenhuizen. Het arbeidsterrein van robots breidt zich gestaag uit. Moeten wij daarom bezorgd zijn, kost ons dit banen? Het antwoord van NU is: JA en NEE. In bepaalde maatschappelijke sectoren bieden zij uitkomst en in andere sectoren zijn zij ‘menselijk arbeidsvervangend’, doch de huidige arbeidsmarkt is flexibel om deze groep(en) op te vangen! In mijn nieuwe presentatie probeer ik een (eventueel) stuk zorg bij u weg te nemen. Graag tot ziens in 2021.
DE BOODSCHAP

Waarom deze presentaties, wat schuilt er achter? Naast een zuiver feitenrelaas bevatten zij een boodschap. De wereld anno 2020/2021 is veranderd en verandert nog steeds! Zowel ethisch als moreel en economisch kennen wij – hopelijk – inmiddels andere ‘normen en waarden’ ? De opvattingen hierover verschillen overigens nog steeds per continent.


De zgn. ‘graai-en bonuscultuur’ kent thans meer tegen- dan vóórstanders.
Onze zorgen in Europa liggen op een geheel ander vlak,
waaraan prioriteit moet worden gegeven.
In dit verband worden genoemd:

• Het scheppen van banen voor zowel jong als oud, een continue proces
• Het voorkomen van een volgende crisis, zowel financieel als economisch,
• Het in goede banen leiden van arbeidsmigratie alsmede een prudente oplossing
voor het algemene vluchtelingenvraagstuk.


Heb ik uw interesse gewekt met mijn presentaties?
Op de volgende pagina – CONTACT - kunt u mij per email informeren
CONTACT


Indien u geïnteresseerd bent in één (van de) presentatie(s), kunt u het contact formulier hieronder invullen en zal deze als e-mail verzonden worden naar Jan Verzijden. U kunt natuurlijk ook zelf mailen naar: j.verzijden@planet.nl. Bij ontvangst van het bericht wordt contact opgenomen.

Bellen kan ook natuurlijk:
Krimpen aan den IJssel:
0180 – 52 06 85/51 11 87
M: 06 41 01 04 66Naam
E-mail
Onderwerp
Bericht

2014 Copyright   Anna Alida Racz